Starte Aksjeselskap på 1.. 2.. 3!

0

Det er mange som sitter så svært gode gründer ideer i Norge, men mangler kunnskapen om hvordan man setter dette ut i livet. Det finnes mange måter å komme seg i mål, men dersom man ser at dette kan generere en god inntekt burde man raskt vurdere å starte eget aksjeselskap for å få gjort ideen virkelig.

Her skal vi ta deg raskt gjennom en nybegynnerguide til hvordan du starter ditt helt egne aksjeselskap.

Forberedelsen

Det er dessverre slik at svært mange nystartede bedrifter legges ned innen de to første driftsårene. Dette kan ha mange årsaker, men veldig ofte er det dårlig gjennomførte forberedelser som fører til dårlig økonomisk drift.

Det spiller ikke nødvendigvis stor rolle hva man ønsker å drive med i selskapet, men man må vite at man klarer å drive det lønnsomt. Derfor har det ikke mye å si om man er den beste valutamegler Norge har, eller om man ønsker å selge bestikk, så lenge man har en gjennomtenkt plan, og gode nok tjenester eller produkter å selge som dekker et behov i markedet.

Det er viktig å lage en god plan for den økonomiske driften, forutse alle utgifter som vil komme det første året, hvilke investeringer som må gjøres og hvor mye kapital man må ha til å drifte lønnsomt fra start.

Navnevalg

Det er ikke nødvendigvis det første man må gjøre, men det er kanskje noe av det morsomste med prosessen å velge navn på selskapet. Navnet på selskapet trenger ikke være navnet man opererer med utad, men det kan være en fordel at disse er like for å gjøre det enklere for kunder og leverandører å finne selskapet ditt.

Navnet bør også være relevant for bransjen og produktet du skal selge, slik at det er en viss sammenheng mellom dem. Navnevalget til bedriften kan faktisk være avgjørende for å bli lagt merke til i et marked med høy konkurranse, og for at kundene enkelt skal huske firmaet ditt.

Det finnes ingen fasit for hva slags navn man burde velge, og man ser jo på dagens marked at man kan gjøre vel så mye suksess med abstrakte navn som Coop som med beskrivende navn som Plantasjen.

Man må også sørge for å sjekke om firmanavnet man ønsker faktisk er ledig, og dette kan gjøres på nett. Kanskje enda viktigere er det å sjekke om navnet er tilgjengelig som domene på nett, for disse blir raskt kjøp opp og blir utilgjengelige. Man ønsker virkelig ikke å bruke penger og tid på å opprette et nytt selskap for så i ettertid å finne ut at man ikke kan ha dette navnet som nettadresse.

Stifte aksjeselskap

Selve prosessen med å stifte et aksjeselskap er veldig enkel, og man skal enkelt klare å navigere seg frem til de riktige skjemaene på nett. Det finnes noen forutsetninger for å få lov til å starte et AS, og dette inkluderer blant annet at man må være en eller flere personer som starter selve selskapet. Alle som stifter et AS, eller som skal ha en rolle i selskapet må også være over 18 år.

Alle aksjeselskap i Norge må ha en norsk forretningsadresse i form av en fysisk adresse. Dette kan være en gateadresse med husnummer, postnummer og poststed. Postboksadresser aksepteres ikke som forretningsadresse, men kan brukes som postadresse og fakturaadresse hvis ønskelig.

Selve selskapet stiftes gjennom Altinn, og man må helt i starten be banken opprette en aksjekapitalkonto der startkapitalen skal settes inn. Man må minimum sette inn 30 000kr på denne kontoen når et AS skal opprettes. Banken må bekrefte dette innskuddet. Deretter må selskapet registreres i foretaksregisteret.