Bør man Skylle Kaffefilteret?

0

Et tips man ofte hører når det kommer til trakting av kaffe i kaffetrakteren, er at man bør skylle filteret før man har i kaffe. Men har dette noe poeng, og vil det forbedre smaken på det ferdige produktet?

Det å skylle kaffefilteret før bruk er en rask og effektiv måte å forbedre smaken på kaffen på. Dette skyldes at filteret raskt kan gi en papirsmak, samtidig som du risikerer at det kommer mikroskopiske papirbiter og lo ned i kaffekoppen.

Selv om man gjerne blir anbefalt å skylle filteret i varmt vann fra vannkokeren, fungerer det godt bare å skylle filteret i varmt springvann. Det er også anbefalt at man skyller filteret før man har det over i kaffetrakterens filterholder, men det fungerer også godt å skylle det etter du har plassert det.

Gir et Rent Kaffefilter Bedre Smak?

Når man skal trakte kaffe i kaffetrakteren, er det viktig å huske på at kaffefilteret ikke er rent. Dette gjelder selv om det kommer rett fra en nyåpnet pakke med kaffefilter.

Ved å skylle filteret vil man få bort urenheter fra papiret, og på denne måten gi et sluttresultat med mindre papirsmak. Her er det anbefalt også å benytte blekede hvite kaffefilter, da disse setter mindre smak enn de brune eller grå filtrene.

Selv om det er anbefalt å skylle kaffefilteret for seg selv, før man putter det i filterholderen på kaffetrakteren, får du her selv kjenne på hvordan dette oppleves. Mange synes det er langt enklere å skylle papirfilteret når det allerede ligger i holderen, og dette vil uansett bedre smaken.

Om du skylder filteret i kaffetrakterens filterholder vil det kunne være nødvendig å åpne låsefunksjonen, slik at det varme vannet renner igjennom!

Hold Orden på Kaffefiltrene med Filterholder!

Husk også å Rense Kaffetrakteren!

Vel så viktig som å skylle kaffefilteret, er det å sørge for at kaffetrakteren er ren. Her bør man kjøre et renseprogram med jevne mellomrom, der man benytter egnet renseveske for å sørge for at maskinen er ren.

Det er anbefalt at man renser kaffetrakteren hver 14. dag for optimalt resultat. Om du ikke benytter kaffetrakteren daglig, kan maskinen renses sjeldnere. Sørg i denne prosessen også for å vaske filterholderen og kaffekolben godt.

Et siste tips er her også å benytte en ren vannbeholder når du fyller vann på kaffetrakteren. Mange velger her å benytte kaffetrakterens vannkolbe eller vannkanne. På denne måten får man med seg kafferester fra gårsdagen i trakteren, noe som vil gi mindre rent vann.